Sportovní gymnázium - SPORTOVNÍ LEZENÍ

Sportovní gymnázium - SPORTOVNÍ LEZENÍ

30.11.2017
Jesenické sportovní gymnázium otvírá nový kmenový sport SPORTOVNÍ LEZENÍ. Mládež ho bude moci studovat již ve školním roce 2018/2019. Přihlášky mohou zájemci podávat do 30. listopadu 2017.

POČTY TRÉNINKOVÝCH JEDNOTEK

  • týdně 16 hodin (3 hodiny regenerace, 2 hodiny ranní trénink, 11 hodin odpolední trénink), ve 3. – 4. ročníku 2 hodiny předmětu teoriesportovní přípravy – možnost profilové maturity) + povinná účast navýcvikových kempech a sportovních soustředěních organizovaných školou

VYBAVENÍ A DALŠÍ VÝDAJE

  • část tréninkového vybavení je zapůjčena školou, škola přispívá na ubytování během soustředění, studenti si vždy sami platí stravu; individuální přístup (ohled na finanční možnosti rodiny, podpora mimořádně talentovaných žáků aj.)

TRENÉŘI

  • Mgr. Veronika Honsová, David Migal - HOROLEZCI Jeseník

STUDIUM

  • individuální přístup, sladění rozvrhu s tréninky, téměř stejný školní vzdělávací program jako v „běžných“ třídách, důraz na maturitní předměty, dle možností výhoda práce v menších skupinách, možnost složení profilové maturitní zkoušky z předmětu teorie sportovní přípravy

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

  • 23. listopadu 2017 ve 14:00 hod.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

  • přihlášky do 30. listopadu 2017 (kód studijního oboru 79-42-K/41)
  • talentové zkoušky: 3. ledna 2018 (přednostně) nebo 14. února 2018
  • Cermat přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky: 12. 4. 2018, 2. termín 16. 4. 2018
  • další relevantní informace budou průběžně zveřejňovány na www.gymjes.cz

KONTAKT

Gymnázium Jeseník, Komenského 281, 790 01 Jeseník
Tel.: +420 584 411 429

Ke stažení