Vylepšení vybavení pro spolkovou činnost

Vylepšení vybavení pro spolkovou činnost

18.10.2022 -
Cílem projektu je zvýšení kvality spolkové činnosti. Nakoupené vybavení budou využiváno k vlastní činnosti a také k pořádání horolezeckých či obecních akcích. V rámci projektu byly pořízeny mobilní horolezecké chyty, resuscitační panna, horolezecká lana, nůžkový stan a spolkový stejnokroj. Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

Vylepšení vybavení pro spolkovou činnost je spolufinancován Evropskou unií.

Státní zemědělský intervenční fond prostřednictvím Místní akční skupiny Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s podpořil HOROLEZCE Jeseník z. s., v rámci Programu rozvoje venkova dotačními prostředky ve výši 112 182,00 Kč. 

Další fotografie
Vylepšení vybavení pro spolkovou činnost
Vylepšení vybavení pro spolkovou činnost
Vylepšení vybavení pro spolkovou činnost
Vylepšení vybavení pro spolkovou činnost
IMG_20221018_071920.jpg
Vylepšení vybavení pro spolkovou činnost
publicita_SZIF.jpg