Výroční volební členská schůze

Výroční volební členská schůze

17.03.2023 -
Zveme všechny členy spolku na volební členskou schůzi.

Začátek: 19:00 hodin

Kde: Restaurace Bobrovník

Předběžný program schůze:

  • Zpráva o hospodaření 2022
  • Závěrečná zpráva 2022
  • Schválení plánu činnosti na rok 2023
  • Schválení rozpočtu na rok 2023
  • Přijetí nových členů do spolku
  • Volba nového výboru a předsedy spolku

Prosba: Dostavte se prosím v hojném počtu, abychom byli usnášeníschopní vzhledem k volbě.