Výroční volební členská schůze

Výroční volební členská schůze

15.02.2019 -
Zveme všechny členy spolku na výroční členskou schůzi.

Začátek: 19:00 hodin

Kde: Slovan - salónek

Program schůze:

Zpráva o hospodaření 2018
Závěrečná zpráva 2018
Schválení plánu činnosti na rok 2019
Schválení rozpočtu na rok 2019
Přijetí nových členů do spolku
Volba nového výboru a předsedy spolku

Prosba č. 1: Dostavte se prosím v hojném počtu, abychom byli usnášeníschopní vzhledem k volbě.

Prosba č. 2: Pošlete prosím co nejdříve seznam výstupů za rok 2018 na mail hojesenik@hojesenik.cz.