Jesenický opičák

Jesenický opičák

05.09.2021 -
2. liga v boulderingu se uskuteční na venkovní stěně Gymnázia Jeseník.

Termín konání: 5. září 2021
Místo konání: Gymnázium Jeseník (sportovní hřiště), Komenského 257/6
Organizátor: Český horolezecký svaz
Pořadatel: HOROLEZCI Jeseník
Formát závodu: open
Předregistrace: https://lezeni.navrat.name/prezence?zavodId=566

Startovné:

Člen ČHS: 200 Kč při předběžné registraci, 300 Kč na místě. 
Nečlen ČHS: 300 Kč při předběžné registraci, 400 Kč na místě

Průběh závodu:

8:30 - 9:00 registrace kategorie dívky a chlapci U10
9:30 start kategorie dívky a chlapci kategorie U10 (7 boulderů bez finále)
10:00 - 10:30 registrace kategorie dívky a chlapci U12
11:30 start kategorie dívky a chlapci kategorie U12 (7 boulderů bez finále)
13:00 - 13:30 registrace kategorie dívky a chlapci U14
14:30 start kategorie dívky a chlapci kategorie U14 (7 boulderů bez finále)
15:00 - 15:30 registrace kategorie dívky a chlapci B
16:30 start kategorie dívky a chlapci kategorie B (7 boulderů bez finále)

Vyhlášení výsledků proběhne vždy po skončení závodu jednotlivých kategorií.

Hlavní rozhodčí: Adéla Zapletalová
Ředitel závodu: David Migal
Hlavní stavěči: Jan Šolc, Anežka Radouchová

Závodníci, kteří jsou členy ČHS, musí mít u sebe při registraci platný průkaz ČHS s čitelným QR kódem.

Závod probíhá dle platných pravidel soutěžního lezení a prováděcích předpisů pro závody 2. ligy.

Čeští závodníci mládežnických kategorií musí být členy ČHS. Všichni závodníci mladší 18 let v den závodu musí mít platnou zdravotní prohlídku dle vyhlášky 391/2013 Sb v platném znění.

Na závodě budou pořizovány fotografie a videa za účelem informování o závodě, které budou publikovány ve webových a tištěných médiích.

Závodník registrací a účastí v závodě výslovně souhlasí s tím, aby ČHS popř. jeho smluvní partner pořizoval v souvislosti se závodem fotografie, audio nebo video záznamy závodníka, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním.

Proti Covidová opatření:
Na základě opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 1.8.2021, jsou všichni závodníci a členové realizačního týmu povinní při registraci podepsat čestné prohlášení, kterým stvrzují, že splňují jednu z daných povinností:

  • absolvování PCR testu v posledních 7 dnech
  • absolvování PoC antigenního testu v posledních 72 hodinách
  • mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19, které není starší jak 180 dní
  • mít alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky u dvoudávkové vakcíny
  • u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní