Projekt CZ - PL

Projekt CZ - PL

2022 - 2023

Na úspěšný projekt ZA LEZENÍM PŘES HRANICE navazuje další ZA LEZENÍM PŘES HRANICE 2, který zahrnuje setkávání trenérů a soustředění pro mladé lezce. Celkem se díky uspěšnému podání i z polské strany uskuteční 2 trenérské a 2 mládežnické setkání. Vše proběhne na lezeckých stěnách v Jeseníku a Opoli.

2020 - 2021

Cílem projektu vytvoření trvalého partnerství mezi oběma spolky zaměřenými na horolezectví pro děti a mládež, tak aby v budoucnu tato spolupráce fungovala a vedla k rozvoji a výměně zkušeností. Dojde k uskutečnění 6 soustředění pro děti a mládež (3 v CZ a 3 v PL), kde budou vždy děti od obou partnerů. Účastníci budou moci trénovat jak na přírodních skalách, tak i na umělých stěnách.