Sportovní gymnázium

Sportovní gymnázium

Jesenické sportovní gymnázium otvírá v roce 2022/2023 kmenový sport SPORTOVNÍ LEZENÍ:

Termín příhlášek: 30. 11. 2022

POČTY TRÉNINKOVÝCH JEDNOTEK

  • týdně 16 hodin (3 hodiny regenerace, 2 hodiny ranní trénink, 11 hodin odpolední trénink), ve 3. – 4. ročníku 2 hodiny předmětu teoriesportovní přípravy – možnost profilové maturity) + povinná účast navýcvikových kempech a sportovních soustředěních organizovaných školou

VYBAVENÍ A DALŠÍ VÝDAJE

  • část tréninkového vybavení je zapůjčena školou, škola přispívá na ubytování během soustředění, studenti si vždy sami platí stravu; individuální přístup (ohled na finanční možnosti rodiny, podpora mimořádně talentovaných žáků aj.)

TRENÉŘI

  • Mgr. Veronika Honsová, David Migal - HOROLEZCI Jeseník

STUDIUM

  • individuální přístup, sladění rozvrhu s tréninky, téměř stejný školní vzdělávací program jako v „běžných“ třídách, důraz na maturitní předměty, dle možností výhoda práce v menších skupinách, možnost složení profilové maturitní zkoušky z předmětu teorie sportovní přípravy

KONTAKT

Gymnázium Jeseník, Komenského 281, 790 01 Jeseník
Mgr. Veronika Honsová, mail: sport@hojesenik.cz, tel.: +420 723 480 060
gymjes.cz

Ke stažení